Opcjonalne moduły umożliwiają dostosowanie oprogramowania MM Ewidencja NOVA do potrzeb operacyjnych i biznesowych placówki medycznej, organizacji.

Wszystkie opisane moduły można zainstalować w dowolnym momencie użytkowania oprogramowania, gdy zachodzi potrzeba ich użycia.

Integracja AD

Active Directory upraszcza proces logowania, automatycznie uwierzytelniając aplikacje stacjonarne lub mobilne. Wprowadź hasło raz, aby uzyskać dostęp i uniknąć konieczności wielokrotnego wprowadzania danych logowania podczas przełączania między programami. Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki automatycznej aktualizacji listy pracowników Twojej organizacji w określonych odstępach czasu w Obsłudze Klienta AIMS.

Integracja ST

Zapewnia pełną wiedzę o wyposażeniu placówki medycznej w aparaturę medyczną i sprzęt techniczny. Gwarantuje spójny system, w którym jednoznacznie identyfikowane urządzenie ma pełną historię eksploatacji od momentu stworzenia OT do chwili kasacji, ze wszystkimi informacjami kosztowymi i całą dokumentacją poświadczającą poprawność użytkowania i serwisowania urządzenia. Praktycznie oznacza to dla wszystkich zainteresowanych pełen, szczegółowy dostęp do danych o sprzęcie, jego rozmieszczeniu, niezbędnych czynnościach serwisowych, liczbie i przyczynach awarii, kosztach przeglądów i usuwania uszkodzeń, osobach użytkujących, etc. To również analiza możliwości migracji urządzeń zgodnie z potrzebami oddziałów, szpitali oraz określenie polityki współdzielenia sprzętu i finansowania jego obsługi przez różne oddziały a także optymalne zarządzanie wycofywaniem sprzętu z eksploatacji.

Poczta elektroniczna

Moduł ten umożliwia wysyłanie, odbieranie i zapisywanie wiadomości bezpośrednio z poziomu systemu MM Ewidencja NOVA.  Zawarty w oprogramowaniu MM Ewidencja NOVA mechanizm umożliwia automatyczne wysyłanie maili z zapytaniami ofertowymi i zleceniami do wybranych kontrahentów. Zapewnia możliwość stosowania wielu szablonów dokumentów oraz wiadomości. Gwarantuje zapisywanie wysyłanych wiadomości niezależnie po stronie systemu i w katalogu „Wysłane” na koncie pocztowym. Dostęp z poziomu zlecenia do wszystkich wysłanych i odebranych wiadomości powiązanych z danym zleceniem.

Skany

Dla użytkowników skanerów istnieje możliwość przeprowadzenia procesu skanowania dokumentów bezpośrednio z programu MM Ewidencja (dla przeglądarki Internet Explorer). Ułatwia to dołączenie skanów dokumentu do aktualnie opracowywanego rekordu (zlecenie, zapytanie ofertowe, faktura, itp.). Nie ma konieczności zapisywania skanowanych dokumentów w osobnym folderze i ręcznego dołączania ich do bazy. Skanowane dokumenty automatycznie zapisywane są na serwerze bazy danych i dołączane do rekordu. Uproszczone dołączanie zeskanowanych dokumentów poprzez podgląd miniatur i wybieranie potrzebnych plików.

Szybkie Zgłaszania Usterek

Funkcjonalność szczególnie przydatny dla pracowników medycznych – pielęgniarek, oddziałowych i lekarzy obsługujących oprogramowanie MM Ewidencja NOVA. Skraca proces rejestracji zgłoszenia średnio o 80%. Umożliwia przesłanie zgłoszenia o awarii urządzenia z pominięciem standardowego w programie, sposobu postępowania. Szybkie zakładanie zgłoszenia ogranicza się do podania przez pracownika loginu i dowolnych parametru urządzenia, na które ma zostać zarejestrowany komunikat. System automatycznie odnajduje aparat i wyświetla dla niego gotowy formularz zgłoszenia. Czynności te wystarczają, aby zostało założone zgłoszenie w programie.

Serwisowy rejestr lokalizacji sprzętu

Serwisowy rejestr lokalizacji sprzętu

Możliwość rejestrowania przesyłek, w których wysyłane są urządzenia do serwisów zewnętrznych. Przechowywanie podstawowych informacji o przesyłce. Po nadaniu przesyłki ustawia w karcie urządzenia informację o aktualnym miejscu przebywania zgodnym z danymi adresata przesyłki.

Ewidencja budynków, pomieszczeń i instalacji

Ewidencja budynków, pomieszczeń i instalacji

Rejestr budynków z informacją o wymiarach, kubaturze. Możliwość przypisywania pomieszczeń (z wymiarami) i instalacji technicznych znajdujących się w budynku. Lista instalacji znajdujących się w budynku z możliwością zagnieżdżania ich struktury. Zapewniony rejestru napraw i przeglądów obiektów wraz ich kosztami.

Kody kreskowe

Wstawianie kodów kreskowych w dokumentach generowanych z MM Ewidencji. Pozwala na sprawne i szybkie odszukiwanie w programie różnych rekordów (zgłoszenia, zlecenia, urządzenia, itp.) bez konieczności otwierania w programie i przeszukiwania odpowiadających im list. Redukuje możliwe błędy podczas ręcznego wpisywania wyszukiwanych danych.  Szybkie wyszukiwarki urządzeń, zleceń, zgłoszeń i wysłanych paczek za pomocą zeskanowanego kodu kreskowego.

Magazyn podręczny /oddziałowy/ serwisu

Bieżąca kontrola stanu magazynu podręcznego, serwisu, oddziału. Monitorowanie stanu ilościowego części i materiałów eksploatacyjnych pobranych przez poszczególnych pracowników serwisu z magazynu do realizacji zleconych napraw i przeglądów. Widok aktualnego stanu i ilości asortymentu pobranego z magazynu niewykorzystanego w zleceniach serwisowych. Przypisywanie pobranych z magazynu części serwisowych do wykonanych zleceń wraz z ich kosztami. Tworzenie podstawowych zestawień magazynowych.

Raporty

Zapisywanie w programie informacji eksploatacyjnych pozwala na uchwycenia tendencji w obsłudze serwisowej aparatury medycznej.  Specjalnie opracowane raporty pokazujące eksploatację aparatury medycznej pozwalają na  analizowanie zjawisk w obszarze eksploatacji sprzętu medycznego a tym samym na trafne podejmowanie decyzji. Umożliwia tworzenie indywidualnych zestawień na podstawie zgromadzonych w programie danych.

Budżet

jest narzędziem w programie pozwalającym na kontrolowanie realizacji wydatków zgodnie z przyjętymi założeniami (planem). Dla działu aparatury przyjęty budżet to zaplanowana kwota przeznaczona na działania związane z realizacją obsługi serwisowej sprzętu medycznego. Zawiera informacje o zadaniach, które mają być sfinansowane w określonej wysokości (kwocie). Limit finansowy na wydatki określonej jednostki, komórki organizacyjnej, np. działu aparatury medycznej lub na określony cel.

Aktualizacja danych

Poprzez przygotowany mechanizm w programie MM Ewidencja NOVA zostanie dokonany import przygotowanych danych sprzętu medycznego (i/lub technicznego) do programu

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji napisz do nas (kliknij)

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na temat cookies.