Oprogramowanie MMEwidencja NOVA zapewnia między innymi (zgodnie z ISO 9001, Akredytacją MZ oraz wymaganiami NFZ):

Bezpośredniemu użytkownikowi aparatury medycznej, bez nakładu pracy i konieczności przechowywania i aktualizowania papierowych paszportów:

 • Dostęp do zawsze aktualnej dokumentacji („paszportów technicznych”) obsługiwanej aparatury medycznej;
 • Dostęp do instrukcji obsługi posiadanej aparatury medycznej;
 • Dostęp do informacji o planowanych terminach przeglądów aby zaplanować wyłączenie aparatury z użycia;
 • Szybkie i dokładne zlecanie awarii aparatury medycznej;
 • Dostęp do zaleceń i uwag serwisów na temat sposobu eksploatacji aparatury oraz stosowanych materiałów eksploatacyjnych;
 • Dostęp do kosztów eksploatacji używanej aparatury medycznej;
 • Dostęp do wycofanej okresowo oraz skasowanej aparatury medycznej (spisy inwentarzowe);

Działowi aparatury medycznej:

 • Łatwość wywiązania się z obowiązku wykonywania okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej (możliwość zdeklarowania częstości, automatycznie określany termin i wykonawca);
 • Możliwość aktualizacji danych kontaktowych serwisów;
 • Możliwość aktualizacji bazy umów serwisowych z określeniem aparatury medycznej której dotyczą z automatyczną kontrolą terminu ważności oraz ich rozliczaniem;
 • Łatwość przygotowania wykazu aparatury medycznej z podziałam na zakresy do postępowań przetargowych w celu zawarcia umów serwisowych;
 • Łatwość przygotowania rocznych sprawozdań dla Urzędu Marszałkowskiego czy innego organu założycielskiego, dotyczących aparatury medycznej (typ, model, rok produkcji, producent, częstość przeglądów, termin ostatniego, czas przestoju z powodu awarii itp.);
 • Szybkie i jednoznaczne zgłoszenia przez użytkowników awarii aparatury medycznej;
 • Standardowe wydruki zleceń usług serwisowych (w ramach umowy lub bez, bezpłatne lub z ofertą cenową, na miejscu lub w serwisie itp.);
 • Szybki dostęp do historii napraw aparatury, bardzo często potrzebnej przed przystąpieniem do naprawy (np. aby nie naruszyć okresu gwarancji na aparat lub usługę serwisową, zwrócić uwagę na ponowną wymianę tego samego elementu, itp.)
 • Wprowadzanie i rozliczanie faktur za usługi serwisowe w rozbiciu na poszczególną aparaturę medyczną;
 • Łatwa ocena opłacalności ofert cenowych usług serwisowych przez szybki podgląd dotychczasowych kosztów i czasu eksploatacji;
 • Automatyczny wydruk orzeczeń kasacyjnych i baza aparatury wycofanej z eksploatacji;
 • Zmiana użytkownika aparatury medycznej bez konieczności kreślenia i przenoszenia papierowego paszportu technicznego;
 • Łatwe planowanie zakupów aparatury medycznej przez szybką analizę zużycia i daty produkcji;
 • Szybka reakcja na ważne powiadomienia producentów aparatury medycznej dotyczące konkretnych modeli, serii, roku produkcji itp.

Działowi ewidencji majątku:  

 • Prawidłowe nadanie numeru inwentarzowego nowej aparatury medycznej i wpisywaniu do ksiąg inwentarzowych;
 • Prawidłowe wykreślenie z ksiąg inwentarzowych skasowanej aparatury medycznej;
 • Ułatwia rozliczanie okresowych spisów inwentarzowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych szpitala (szukanie braków i właściciela nadwyżek wykazanych w spisach);
 • Ułatwia weryfikację wykazów środków trwałych dla różnych celów (Ubezpieczyciel, Urząd Marszałkowski, Biegły Rewident itp.)

Działowi Kontraktacji Świadczeń bez wymagania dostarczenia odpowiednich wykazów:

 • Bezpośredni dostęp do danych zgłaszanych w Portalu Potencjału NFZ (dopisanie nowej aparatury oraz wykreślanie skasowanej);
 • Prezentacja i zestawienia przeglądów technicznych kontrolowanej aparatury medycznej

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji napisz do nas (kliknij)

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na temat cookies.